top of page
215726.jpg

القرآنالمبادئ الأساسية للقرآن وتلك التي يتبعها القرآنغايةس
التوحيد،
النبوةالقيامة,عدالة بما في ذلك العبادة معأربعةيكتب.
( ط.إيجاز ص 12 )

رسالة نور لماذا
و
كيف هل يجب أن نقرأ؟

Risale-i Nur nedir ?

Risale-i Nur,​
Kur'an'ı bu asrın idrakine uygun
ve ikna edici bir
üslupla izah ve ispat eden
 ve vehbi olarak,
ilhamen kaleme 
alınmış
6000 küsur sayfalık
bir Kur´an tefsiridir.
 

Risale-i Nur,
Tevhid ile Allah'ı tanıyıp
 tahkiki imana erişmek isteyenleri,
tefekkür ile marifetullah ve muhabbetullah'a eriştirip,
lezzet-i ruhaniye'yi
yakalamaya bir vesiledir.

 

Risale-i Nur,
Nübüvveti, bilhassa
Sünnet-i Seniyye'yi
hoş bir seda ile nazarlara sunarak,

Asr-ı Saadet iklimlerinin
manevi güzelliklerini yaşamaya

bir vesiledir.


Risale-i Nur,
Haşr-i imani ile ölümü sevdirip,
haşrin bir timsalini dünyada göstererek,
insanlara ahiret havasının
nurani atmosferini teneffüs ettiren
bir penceredir.
 

Risale-i Nur,
coşkun bir his dünyasının girdabında bocalayan ve adaletli olmak isteyen gençler için bir can simididir.

Risale-i Nur,
hayatın sillesini yiyip,
ümitsizliğe düşen biçarelere
,
ibadetleri sevdirerek yaralı kalplerini  teselli ve tedavi eden bir hekimdir.
 
Risale-i Nur,
bu asrı fırtınalarıyla sarsan
cereyanlar karşısında,

 gençlere gerçek huzur ve saadetin
yolunu açan 
bir anahtardır.
 

Risale-i Nur,
hayatın değişmeyen gerçeklerini
tatlı ve ikna edici bir üslupla
nazarlara sunup, 
tereddütleri ortadan kaldıran 
bir saadet rehberidir.
 

Risale-i Nur,
bir yol ayrımında bulunan gençleri,
imanın aydınlığına çağıran
bir yol göstericisidir.
 

Risale-i Nur,
günümüzde dikkatleri dağıtıp,
dünyevi sıkıntıların
verdiği boğucu havadan 

dertlileri kurtaran bir devadır.
 

Risale-i Nur,
gaflet perdesini kalınlaştırarak,
buhranlara yol açan
hastalar için 
bir şifadır.
 

Risale-i Nur,
imanı kazanmanın anahtarını 
veren bir eserdir.

Risale-i Nur,
gençleri manevi tehlikelerden koruyan elmas bir kılınçtır
 

Risale-i Nur,
hem aklı, hem kalbi doyuran
bir eserdir.

 

Risale-i Nur,
''Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet,
yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur"
hakikatını izah ve ispat eden bir mürşittir.

  
Risale-i Nur,
hayatın manasından uzaklaştırılmak istenen gençlerin 
yaşadığı ve yaşayacağı ızdırabı görerek gözyaşı döken
bir
şefkat kahramanının
(Bediüzzaman´ın) hassas ruhuna tercüman olan berrak bir aynadır.
 
Sizleri Risale-i Nur'un huzur verici ve rahatlatıcı dünyasına davet ederken ,
Müellifi merhum Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.

 رسالتي نور
كيف يجب أن نقرأ؟


رسالة نور,​
فضوللا القراءة.
( ليماس - 376 )


رسالة نور,​
مرارا وتكرارا ليقرأ.
&نبسب;  ( الأشعة - 549 )


رسالة نور,​
جريدة مثليقرأهدم   
( الرسالة - 42 )​


رسالة نور,​
انتباهينبغي أن تقرأ مع.
( الرسالة - 493 )

رسالة النور,​
الجسم بأكملهاقرأ ال.
&نبسب;  ( الأشعة - 550 )


رسالة النور,​
أطروحاته جاد ليقرأ.
&نبسب;  ( برلا لاهيكا - 142 )


رسالة نور,​
المتعة الروحيةالقراءة مع.
&نبسب;  ( برلا لاهيكا - 208 )


رسالة نور,​
مع حبي ليقرأ.
(برلا لاهيكا - 217)


رسالة نور,​
كليوم التأملالقراءة مع.
(كاستامونو لاهيكا – 31)


رسالة نور,​
بطيءبطيء ليقرأ.
(أميرداغ لاهيكا – 65)


رسالة نور,​
تيني وانتباهالقراءة مع.
&نبسب; ( ت حياة - 319 )


رسالة نور,​
 إصرار ووفاءلقراءة مع.
( ت الحياة – 689 )


رسالة نور,​
سرور-أناروحي القراءة مع. 
( برلا لاهيكا - 91 )


رسالة نور,​
رأي بواسطة و
مناقشة القراءة بواسطة

( الأشعة - 314 )


رسالة نور,​
إصرارويكمللا و
نية نقيةالقراءة مع آن.

&نبسب;  ( ت الحياة - 547 )


رسالة نور,​
إقرأ وتلك الشوقلحماسني
القراءة مع التحفيز.

( الأشعة - 517 )


رسالة نور,​
مرة واحدة القراءة كافيةلا,
الجميع كن معكدائماً ليقرأ.

( برلا لاهيكا - 51 )


رسالة النور,​
لو قرأت كل واحد منها مائة مرة،
للمرة المائة والأولىكأنك لم تقرأه قط,
مع متعة روحية عظيمة
وحتى قراءتي تشهد على ارتفاعها.
 
( برلا لاهيكا - 91 )


أنترسالة نورأثناء دعوتك إلى عالم السلام والاسترخاء،
المؤلف متوفىبديع الزمان نتذكر سعيد النورسي بالرحمة والامتنان.
 

Unsere Schwesterseiten /مواقعنا الشقيقة&نبسب; &نبسب; :         https://www.ailegitimi.com/  &نبسب;     https://www.tekvandoakademsi.com/

Risale-i Nur
bottom of page