top of page

Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.ailegitimi.com/        https://www.tekvandoakademisi.com/


Adımız ile ilgili bilgiler
Informationen über unsere Namen  

Türkisch / Türkçesi :
Risale-i Nur Medresesi

Auf Türkisch : Risale-i Nur Madrasa
 
Englisch / İngilizce :
Academy for Risale-i Nur

Englisch : Akademie für Risale-i Nur
 
Deutsch / Almanca :
Akademie für Risale-i Nur
 
Deutsch : Akademie für Risale-i Nur Deutsch

Türkisch „Madrasah“ im Wörterbuch: Mittel und hoch in muslimischen Ländern Dies ist der allgemeine Name der Bildungseinrichtungen, in denen Bildung angeboten wird. Das Wort Madrasa kommt von der arabischen Wurzel Lektion (درس).

im Wörterbuch auf Deutsch: „Akademie
Sözlükte Almanca ''Akademi :
''Öffentlich geförderte und private bzw. ''freie“
Forschungs-, Lehr-, Bildungs- und  Ausbildungseinrichtung“

demektir. 

Akademie“ im Wörterbuch : auf Deutsch
''Öffentlich geförderte und private bzw. „frei“
Forschungs-, Lehr-, Bildungs- und Ausbildungseinrichtung“
bedeutet.

im Wörterbuch auf Türkisch: „Akademie
Sözlükte Türkçe ''Akademi“ :
''Devlet veya özel kişi veya kurumların desteklediği
araştırma, eğitim ve öğretim müessesesi“

demektir.  

im Wörterbuch auf TürkischAkademie“ :
Es bedeutet „Forschungs-, Bildungs- und Ausbildungseinrichtung“
„Gefördert durch den Staat oder Privatpersonen oder Institutionen.“ .  
 
im Wörterbuch das Wort  „Medrese“ auf Türkisch:
Sözlükte Türkçe ''Medrese'' :
Müslüman ülkelerde orta ve yüksek
öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır.
Medrese kelimesi Arapça ders (د رس) kökünden gelir.

im Wörterbuch das Wort  „Medrese“ auf Deutsch:
Dies ist der allgemeine Name in den muslimischen Ländern
für den Mittel- und Hochschulstufe der Bildungseinrichtungen,
in denen Bildung angeboten wird. Das Wort Madrasa
kommt von der arabischen Wurzel :
Ders  (د رس) .

im Wörterbuch auf Türkisch das arab. Wort : „Madrasa 
Sözlükte arapça "Madrasa" kelimesi :
(Arapçada ‎مدرسة‎ medrese , çoğul : Madaris;
türk. medrese okul anlamına gelen arapça kelimedir.
Kelime anlamı: “Öğrenim yeri”.

Batı'da bu kelime genellikle türüyle ilişkilendirilir.
İslam dini üniversitesi ile eşdeğerdir.


im Wörterbuch auf Deutsch das arab. Wort : „Madrasa 
(von arabisch ‏مدرسة‎ madrasa,
pl. madāris; türk. medrese)
ist das arabische Wort für Schule.
Die wörtliche Bedeutung lautet : ''Ort des Lernens“.
Im Westen wird das Wort auch oft mit dem Typus der
islamischen religiösen Hochschule gleichgesetzt.

 
Osmanlıdaki yüksek eğitim mekanlarına da
medrese denildiği gibi Risale-i Nur`lardan, iman hakikatlerinin
okunduğu mekan ve yerlere genelde medrese denilmektedir.
So wie man die Hochschuleinrichtungen im Osmanischen Reich "Madrasa" genannt hat,
werden auch die Orte, wo man die Glaubenswarheiten aus dem Risale-i-Nur-Bildung angeboten  
im Allgemeinen Madrasas genannt.


"Akademi" ve "Medrese" kelimelerinin sözlük manalarını verdikten sonra
şimdi ismimizde ikinci kelime olan  "Risale-i Nur" kelimesini
anlamaya çalışabiliriz. Bu kelimeyi tam manasıyla anlayabilmek için,
asrımızın en güzel Kuran Tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatını
en az bir kaç defa hüsn-ü niyet ile okumak lazımdır.

Bizler,
Kur'an-ı Hakim'in ve

Risale-i Nur'un hizmetkârlarıyız.

Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur.
Bütün hak tarîkler Kur'andan alınmıştır.
Fakat tarîkatların bazısı, bazısından
daha kısa,
daha selâmetli,
daha umumiyetli oluyor. 
Sözler - 476
 
Evet Risale-i Nur,
o tahribatı Kur'anın elmas
hakikatleriyle ve
Kur'an-ı Kerim'deki
en kısa ve en müstakim
bir tarîkle tamir ve o yaraları,
Kur'an-ı Hakîm'in
eczahane-i kübrasındaki
edviyelerle tedavi
ediyor ve edecektir.
Sözler - 771
 
Şeriat-ı Garra-i Ahmediye
Aleyhissalâtü Vesselâm'ın
hakaikına,
ruhuna nüfuz etmenin
en kısa,
en hatarsız,
en zevkli tarîkı,
Risaletü'n-Nur'a intisabladır.
Sikke-i Tasdik-i Gaybi - 181

Seriü's-seyr olan bu
zamanın evlâdına,
kısa ve selâmet bir
tarîkı ihsan etmek,
rahmet-i hâkimenin
şânındandır.
Mesnevi-i Nuriye - 213

''Seyyidül kavmi hadimuhum''
''Bir kavmin efendisi
onlara
hizmet edendir.''
( Deylemî, Müsned, II, 324 )Bu vesileyle,
sizleri
Risale-i Nur´un
huzur verici ve rahatlatıcı
dünyasına davet ederken,
Müellifi merhum

Bediüzzaman Said Nursi´yi
rahmet ve minnetle anıyoruz.

Adsız.png
Who Are We
bottom of page