top of page
215726.jpg

KoranDie Hauptprinzipien des Korans und diejenigen, denen der Koran folgtZweckS
Monotheismus,
Prophetentum, Auferstehung,Gerechtigkeit einschließlich Gottesdienst mitvierTyp.
(I. İ'caz S. 12)

Risale-i Nur Warum
Und
Wie Sollen wir lesen?

Risale-i Nur nedir ?

Risale-i Nur,​
Kur'an'ı bu asrın idrakine uygun
ve ikna edici bir
üslupla izah ve ispat eden
 ve vehbi olarak,
ilhamen kaleme 
alınmış
6000 küsur sayfalık
bir Kur´an tefsiridir.
 

Risale-i Nur,
Tevhid ile Allah'ı tanıyıp
 tahkiki imana erişmek isteyenleri,
tefekkür ile marifetullah ve muhabbetullah'a eriştirip,
lezzet-i ruhaniye'yi
yakalamaya bir vesiledir.

 

Risale-i Nur,
Nübüvveti, bilhassa
Sünnet-i Seniyye'yi
hoş bir seda ile nazarlara sunarak,

Asr-ı Saadet iklimlerinin
manevi güzelliklerini yaşamaya

bir vesiledir.


Risale-i Nur,
Haşr-i imani ile ölümü sevdirip,
haşrin bir timsalini dünyada göstererek,
insanlara ahiret havasının
nurani atmosferini teneffüs ettiren
bir penceredir.
 

Risale-i Nur,
coşkun bir his dünyasının girdabında bocalayan ve adaletli olmak isteyen gençler için bir can simididir.

Risale-i Nur,
hayatın sillesini yiyip,
ümitsizliğe düşen biçarelere
,
ibadetleri sevdirerek yaralı kalplerini  teselli ve tedavi eden bir hekimdir.
 
Risale-i Nur,
bu asrı fırtınalarıyla sarsan
cereyanlar karşısında,

 gençlere gerçek huzur ve saadetin
yolunu açan 
bir anahtardır.
 

Risale-i Nur,
hayatın değişmeyen gerçeklerini
tatlı ve ikna edici bir üslupla
nazarlara sunup, 
tereddütleri ortadan kaldıran 
bir saadet rehberidir.
 

Risale-i Nur,
bir yol ayrımında bulunan gençleri,
imanın aydınlığına çağıran
bir yol göstericisidir.
 

Risale-i Nur,
günümüzde dikkatleri dağıtıp,
dünyevi sıkıntıların
verdiği boğucu havadan 

dertlileri kurtaran bir devadır.
 

Risale-i Nur,
gaflet perdesini kalınlaştırarak,
buhranlara yol açan
hastalar için 
bir şifadır.
 

Risale-i Nur,
imanı kazanmanın anahtarını 
veren bir eserdir.

Risale-i Nur,
gençleri manevi tehlikelerden koruyan elmas bir kılınçtır
 

Risale-i Nur,
hem aklı, hem kalbi doyuran
bir eserdir.

 

Risale-i Nur,
''Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet,
yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur"
hakikatını izah ve ispat eden bir mürşittir.

  
Risale-i Nur,
hayatın manasından uzaklaştırılmak istenen gençlerin 
yaşadığı ve yaşayacağı ızdırabı görerek gözyaşı döken
bir
şefkat kahramanının
(Bediüzzaman´ın) hassas ruhuna tercüman olan berrak bir aynadır.
 
Sizleri Risale-i Nur'un huzur verici ve rahatlatıcı dünyasına davet ederken ,
Müellifi merhum Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.

 Risale-i Nur
Wie sollen wir lesen?


Risale-i Nur,​
Neugierla Reading.
(Lemas - 376)


Risale-i Nur,​
Wiederholt lesen.
   ( Strahlen - 549 )


Risale-i Nur,​
Zeitung wielesenzerstören   
(Brief - 42)​


Risale-i Nur,​
Aufmerksamkeitsollte mit lesen.
(Brief - 493)

von Risale-i Nur,​
gesamter Korpusdas lesen.
   ( Strahlen - 550 )


von Risale-i Nur,​
Seine Abhandlungen ernst lesen.
   ( Barla Lahika - 142 )


Risale-i Nur,​
Spirituelles VergnügenLesen mit.
   ( Barla Lahika - 208 )


Risale-i Nur,​
Mit Liebe lesen.
(Barla Lahika - 217)


Risale-i Nur,​
JedeTag BetrachtungLesen mit.
(Kastamonu Lahika - 31)


Risale-i Nur,​
Langsamlangsam lesen.
(Emirdağ Lahika - 65)


Risale-i Nur,​
Teenni UndAufmerksamkeitLesen mit.
  (T. Hayat – 319)


Risale-i Nur,​
 Beharrlichkeit UndLoyalitätzum Lesen mit.
(T. Hayat – 689)


Risale-i Nur,​
Vergnügen-ICHspirituell Lesen mit. 
(Barla Lahika - 91)


Risale-i Nur,​
Meinung von und
Diskussion lesen von

(Strahlen – 314)


Risale-i Nur,​
BeharrlichkeitUndweitermachenla und
reine AbsichtLesen mit einem.

   ( T. Hayat - 547 )


Risale-i Nur,​
Lesen unddie SehnsüchtigenvonBegeisterungni
Lesen mit Anregung.

( Strahlen - 517 )


Risale-i Nur,​
Einmal Lesen reichtnicht,
alle bei dir seinstets lesen.

(Barla Lahika - 51)


von Risale-i Nur,​
Wenn ich jedes einzelne hundertmal lese,
zum hundertsten Malals ob du es nie gelesen hättest,
mit großer spiritueller Freude
Sogar meine Lektüre ist ein Zeuge seiner Höhe.
 
(Barla Lahika - 91)


Du bistRisale-i NurWährend wir Sie in die friedliche und entspannende Welt von einladen
Der Autor ist verstorbenBediüzzaman Wir erinnern uns voller Barmherzigkeit und Dankbarkeit an Said Nursi.
 

Unsere Schwesterseiten /Unsere Schwesterseiten    :         https://www.ailegitimi.com/        https://www.tekvandoakademisi.com/

Risale-i Nur

Risale-i Nur

bottom of page