top of page
ders seçimi 4_edited.jpg
ders seçimi 4_edited.jpg

Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.ailegitimi.com/        https://www.tekvandoakademisi.com/


Dersler
 

Dersler genelde
kendini eğitme
düsturuyla yapılmaktadır.

Belirlenen
Risale-i Nur´lardan ve
diğer islami eserlerden
okuyup
veya belli bölümler veya
dersler hakkındaki
hazırlanmış 
dökümanlar varsa, 
o dökümanları okuyup
belli yerleri ezberleyerek
veya üzerinde çalışma
yaparak
yapılmaktadır.

Bu belirlenmiş eser
veya dökümanlar
hakkında talebeler
yazılı veya sözlü sınava
tabii tutularak
önceden hazırlanmış
soruları cevaplayarak
testler yapılmaktadır.
Test sonuçlarındaki
notlar da, karneye
işlemektedir.

Bir eser / makale / bölüm
hakkında dökümanlar
olmadığında

o  eser / makale / bölüm
hakkında dökümanlar 
hazırlamanın yanısıra 
sorular ve cevaplarını 
hazırlayarak yapılmaktadır.

Dersleri, talebeler ya
evlerinden ferdi olarak 
bilinen Skype / Zoom gibi
iletişim programlarıyla 
uzaktan hocalarıyla
görüşerek yapabildikleri
gibi bu projeye uygun
mekan
larda veya bir sınıf
ortamı
nda veya 
medreselerde
kardeşleriyle bu
projeyi uygulayabilirler. 

Risale-i Nur Akademisindeki
sınıflarda sekiz talebeden
fazla talebe 
alınmamakla
beraber, 14 yaşından küҫük
talebelerde alınmayacaktır.

 
Tüm eğitim ҫalışmaları,

öğrenci gelişim
seviyesine uygun
,    
didaktik yöntemler göz
önünde bulundurularak,
    
değişik eğitim
yöntemleri
kullanılarak, 
teknik araҫ gereҫlerden
de istifade edilerek,    
pedagojik esaslara uygun
olarak yapılacaktır.
 
 














     Sιnιf ortamι
 
   Sιnιf ortamιndaki derslerde
yardımcı eğitim
materyalleri yani

    ( CD-Ҫalar, Bilgisayar, TV,
Video, Teyp, Tepegöz, 
vs.
gibi materyaller kullanılarak
dersin anlaşılmasında
yardımcı olabilecektir. 
    Bu vesile ile öğrencilerin
eğitim ortamından daha
fazla yararlanması

    ve cihaz ve teknik donanım
kullanmayı öğrenerek,
ders esnasında kullanımı da
öğrenilmesi sağlanacaktır.

 
    Uyum sağlayamayan
öğrencilerin,
uzaktan eğitimlerine devam
etme imkanları oldugu gibi
kendisinden üst seviyede olan 
öğrenciler veya
eğitimcilerden yardım
alınabilecektir.

 
     Öğrenci kayıt tarihleri
resmi okulların
kayıt tarihlerine yakın
bir tarih de olacaktır.

     Kayıt tarihleriyle ilgili
gerekli duyurular
itina ile yapılacak

     ve önemli mazeretler dışında
kurslara veya dersler
başladıktan sonra

     o eğitim dönemi iҫinde
yeni öğrenci kabul
edilmeyecektir.

 
Derslerde mutlaka
yoklama yapılacak

devamsızlık durumu velilere
zamanında bildirilecek,

velilerle işbirliği yapılarak
öğrencilerin devamı
sağlanacaktır.

 
Geҫerli mazereti olmaksızın
kurs süresinin 
% 20´si
kadar devamsızlık yapan
öğrencinin durumu

eğitimcilerin kararı
ile belirlenecektir.

 
Bir dakikadan fazla
geҫ gelen öğrenci o
derse alınmayacaktır.

Çok önemli mazereti
olan öğrenci,
18 yaşından küçükse 
velisinden imzalι belge 
ve talebe 18 yaşından
büyükse resmi kurumdan
mühürlü belge getirecek

ve her mazereti de geҫerli
mazeret olarak kabul
edilmeyecektir.

 

ANFI-SIRASI-300x300.png

Dersler ve Sınıf Ortamı

bottom of page