top of page
Modern OfisEducation
courses
periods

Unsere Schwesterseiten /Our Sister Sites    :         https://www.ailegitimi.com/        https://www.tekvandoakademisi.com/


Eğitim
 
Bu arzumuzun
gerҫekleşmesinin tek yolu da,

''Aklın nuru,
fünun-u medeniyedir,

kalbin nuru ulumu diniyedir
hakikatinin ifade ettiği gibi,
kendimizi dünyevi ve uhrevi
aҫıdan eğitmekten 
geҫmektedir.
Eğitilmiş sağlam fertler
sağlam aileleri,
sağlam aileler de

sağlam toplumu
oluşturacaktır.

 
Bizler bu güne kadar
yaptığımız bir ҫok
eğitim faaliyetlerimizde ve

aҫtığımız eğitim kurumlarıyla,
yeni nesillerimizin bulunduğu
toplumla 
uyumlu olarak
mutlu bir şekilde
yaşamanın yollarını
göstermekteyiz.

 
Bu güzel eğitim faaliyetlerini
modern ilmin yeni gelişimlerine uygun

yöntem ve teknikleriyle uygulamaktayız.
 

 
     


     
Kurslar

 
Risale-i Nur Akademisi´nin
eğitimdeki asıl hedefi :

İslam'ı daha iyi
yaşayabilmek
iҫin,
en az bir imam gibi
tüm imamlık 
vazifelerinide öğrenip,
yaşama koyma
nın yanısıra,
bu muhtelif turukların başı ve
tüm cetvellerin menbaı ve

bütün seyyarelerin güneşi olan
Kur´an´a ve Risale-i Nur`a

talebe yapmaktır.

En büyük hedefleri hep
Kur´ana ve Risale-i Nur`a 

talebe olmak olan 
kişilere verilecek eğitimimiz
bir hazırlık döneminden sonra 
üҫ ana bölümden
oluşmaktadır.
Bu bölümler sırasıyla
dost, kardeş
ve 
talebe dönemini
oluşturmaktadır.

 
İlk gelen dost adaylarının,
belli bir altyapıları
olduğu takdirde,

kendilerini seviye belirleme
sınavı
na tabi tuttuktan sonra,

üҫ senelik dost döneminin, 
hangi senesinden başlayacakları
belirlenmektedir.

Dönemler ve İҫerikleri
 

Hazırlık döneminde İslami temel
bilgileri elde edilmektedir.
Bu bilgiler aşağıdaki
on iki dersten oluşur.
Bunlar :
   

1.​ İlmül Kuran     
2. Tefsir-ül Kur'an     
3. Siyer-i Enbiya     
4. Siyer-i Nebi  
5. Siyer- i  Evliya     
6. Fıkıh-ül İslam     
7. Ubudiyyet     
8.
Ayet-i Kerime 
9. Hadis-i Şerif    
10. Dua-i Kur'ani          
11. Arapça - Osmanlıca

12. Ders olarak ... 
Risale-i Nur Külliyatını
üç defa bitirme. 

Bu son ders olan
Kur'an'ın manevi tefsiri olan
Risale-i Nur Külliyatını
okumak aynen Kur'an-ı Kerim
hatmi gibi düzgün ve
dogru okuma tarzının
yanısıra hızlı ve sesli 
( Bedi makamında ) okuması
tavsiye edilmektedir.
Bu okumada ilk dönemlerde
anlamaktan ziyade düzgün
ve seri okunduğunda zaten
bazı şeyler anlaşıldığı gibi
okuma esnasında
kişiye yabancı olan kelimelere
karşı aşinalık
sağlamaktır.
Kolaylık olsun diye söyle bir 
alışkanlık yapabılırsnız.
Her namazdan sonra bir
miktar düzenli okuma
kendinize alışkanlık haline
getirmek çok nafı olacaktır.
Kişi külliyatı bitirme zamanına
göre her namazdan sonra 
okunacak sayfaları  belirlemek
için şöyle bir formül vardır : 

Bir örnek olarak,
Bediüzzaman Said Nursi
Hazretlerinin talebelerinden
ve Nurun Kahramanı diye
tebşir edilen Zübeyir Gündüzalp
ağabeyimiz günde 200 sayfa
okuduğu rivayet edilir.
Eğer külliyatın 6000 sayfa 
olduğunu hesaba katarsak
Zübeyr Ağabey gibi
okunduğunda 30 günde 
külliyat bitirilmiş olur.
Beş vakit namaz hesaba
katıldığında her vakit 
kırk sayfa etmektedir.

    Günlük okunacak
sayfa hesabı

R. N. Külliyatı 6000 sayfa
günde  ÷    5  vakit
200
sayfa
÷  30 gün  =   40 sayfa
Her namazdan
sonra okunacak
sayfa  40 sayfa

Her namazdan sonra
20 sayfa okudugunuzda
külliyat 2 ayda bitecektir.

Her namazdan sonra
10 sayfa okudugunuzda
külliyat 4 ayda bitecektir.

       
Her namazdan sonra  
5  sayfa okudugunuzda
külliyat
 8 ayda bitecektir.

Hazırlık dönemindeki
zorunlu dersler

 
     

Dost döneminde, 
asrımızın en güzel Kur´an
tefsiri olan
Risale-i Nur´da
yoğunlaşıyorlar.
 
Risale-i Nur ile yoğunlaşan
bir
 kişi Kur'an'a talebe
olma yolunda   

mütehassıs oluyor.

Dostlar bu dost dönem de
İslami temel bilgilerin yanı
sıra imamlık yapmaktan
ziyade, İslam'ı daha iyi
yaşayabilmek iҫin,
imamlık vazifelerini de 
öğrenmekteler.
Bu eğitim dönemindeki
manevi tefsir derslerinde 

daha ҫok mütaalalı
Risale-i Nur´dan dersler
yaparak, 
Kur'an'da ki 
anasır-ı esasiye
   
ve Kur'an'ın takip
ettiği maksatlar
olan :
Tevhid , Nübüvvet,
Haşir, İbadet
ve Adalet
esaslarına aşina yapılmaktadır.

 
Dost döneminde,
adaylar Kur'an'ın ve
Risale-i Nurun
anasır-ı esasiyesi olan
·        Tevhid,
·        Nübüvvet,
·        Haşir,
·        İbadet ve

·        Adalet

Dost dönemindeki seçmeli dersler 

Yukarıdaki bölümlerden
birini
büyük bölüm olarak
dost döneminin başında
seҫerek, 
üҫ sene boyunca
seҫtikleri bu
ana konu
hakkında mütehassisleşme
başlıyor.
                                                                  
Ana konu belirlendikten
sonra küçük seçme
derslerden birinci

küçük konu ( A ) 
olan aşağıdaki konularden
bir tanesi seçiliyor :
 ·    Kuran-ı Kerim / Tefsir,

·   Akaid / Kelam,
 ·   Fıkıh / Usulüddin,
·   Hadis / Sünnet-i Seniyye,
·   Siyer-i Nebi / Enbiya,
 ·   Tarih / İslam Tarihi,
·   Arapça / Osmanlıca'nın 

         
       
     
Daha sonra da bu aşağıdaki 
küçük konular
arasından
talebe ikinci
küçük konu
 ( B )
seçimi gerçekleştiriliyor
·  Ahlak / Adab-ı Muaşeret,
·  İnsan / Aile/Toplum Hakları
·  Hitabet / Sunum,

·  Yönetim / Organizasyon,
·  Dini Musiki ve diğer
·  Aktüel, Sosyal,
Kültürel ve Sportif


gibi derslerden iki küҫük
bölüm hakkında

mütehassisleşme
geҫiriyorlar.
    


      
 
Böylelikle Dost döneminde

1  büyük konu
1 küçük konu A
ve 1 küçük konu B 
seçilmiş oluyor.
       
Sonraki 
Kardeş 
döneminde yine
1  büyük konu
3 küçük konu A
ve    3 küçük konu B 
seçilmiş oluyor.
       
Sonraki 
Talebe 
döneminde yine
2  büyük konu
3 küçük konu A
ve 4 küçük konu
seçilmiş oluyor
----------------------------------------
Toplam
----------------------------------------

4  büyük konu
       
7 küçük
konu A   
ve 8 küçük konu B 
okunmuş oluyor.

Böylelikle her talebe
her 19 dersde
mütehassisleşmeye
gidiyor.

Sadece dersleri hangi
dönemde mütehassisleşmek
istediğini kendisi belirlemiş 
oluyor. Her dönem sonunda
talebe hocalarıyla anlaşarak
bir konu hakkında o dönemin
Bitirme Tezini yazarak bir
sonraki döneme geçiyor.

Dost döneminde adaylar
yaptıkları bir ana ve
iki küҫük konu hakkındaki

araştırmalarını ve ҫalışmalarını
düzenli bir şekilde,

Ayet , Hadis ve
Risale-i Nur eksenli
tebliğler haline getirip,
durumuna göre hazırlık,
dost ve kardeş dönemindeki
dostlarına ve kardeşlerine
sunarak, onların eğitim
faaliyetlerinde yardımcı oluyorlar.

Talebe adayları,
ders verirken yapacakları
her sunumu,
tebliği vermeden önce,
kaynaklarıyla beraber
yazılı olarak,
sunum öncesinde
dağıtmak zorundalar. 
Bu tebliğler esnasında
dağıtılan yazılı ҫalışmalar,
Bitirme Tezleri iҫin,
güzel bir hazırlık olarak,
eser haline getiriliyor.

fdcb3493096242d5db8f6fdcd1352cc1.jpg
Unbenannt[949].png
course selection 4.jpg
course selection 1.jpg
course selection 2.jpg
course selection 3.jpg
bottom of page