top of page
215726.jpg

KoranThe main principles of the Qur'an and the ones followed by the Qur'anpurposes
monotheism,
prophethood, resurrection,justice including worship withfourtype.
( I. İ'caz p. 12 )

Risale-i Nur why
And
How should we read?

Risale-i Nur nedir ?

Risale-i Nur,​
Kur'an'ı bu asrın idrakine uygun
ve ikna edici bir
üslupla izah ve ispat eden
 ve vehbi olarak,
ilhamen kaleme 
alınmış
6000 küsur sayfalık
bir Kur´an tefsiridir.
 

Risale-i Nur,
Tevhid ile Allah'ı tanıyıp
 tahkiki imana erişmek isteyenleri,
tefekkür ile marifetullah ve muhabbetullah'a eriştirip,
lezzet-i ruhaniye'yi
yakalamaya bir vesiledir.

 

Risale-i Nur,
Nübüvveti, bilhassa
Sünnet-i Seniyye'yi
hoş bir seda ile nazarlara sunarak,

Asr-ı Saadet iklimlerinin
manevi güzelliklerini yaşamaya

bir vesiledir.


Risale-i Nur,
Haşr-i imani ile ölümü sevdirip,
haşrin bir timsalini dünyada göstererek,
insanlara ahiret havasının
nurani atmosferini teneffüs ettiren
bir penceredir.
 

Risale-i Nur,
coşkun bir his dünyasının girdabında bocalayan ve adaletli olmak isteyen gençler için bir can simididir.

Risale-i Nur,
hayatın sillesini yiyip,
ümitsizliğe düşen biçarelere
,
ibadetleri sevdirerek yaralı kalplerini  teselli ve tedavi eden bir hekimdir.
 
Risale-i Nur,
bu asrı fırtınalarıyla sarsan
cereyanlar karşısında,

 gençlere gerçek huzur ve saadetin
yolunu açan 
bir anahtardır.
 

Risale-i Nur,
hayatın değişmeyen gerçeklerini
tatlı ve ikna edici bir üslupla
nazarlara sunup, 
tereddütleri ortadan kaldıran 
bir saadet rehberidir.
 

Risale-i Nur,
bir yol ayrımında bulunan gençleri,
imanın aydınlığına çağıran
bir yol göstericisidir.
 

Risale-i Nur,
günümüzde dikkatleri dağıtıp,
dünyevi sıkıntıların
verdiği boğucu havadan 

dertlileri kurtaran bir devadır.
 

Risale-i Nur,
gaflet perdesini kalınlaştırarak,
buhranlara yol açan
hastalar için 
bir şifadır.
 

Risale-i Nur,
imanı kazanmanın anahtarını 
veren bir eserdir.

Risale-i Nur,
gençleri manevi tehlikelerden koruyan elmas bir kılınçtır
 

Risale-i Nur,
hem aklı, hem kalbi doyuran
bir eserdir.

 

Risale-i Nur,
''Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet,
yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur"
hakikatını izah ve ispat eden bir mürşittir.

  
Risale-i Nur,
hayatın manasından uzaklaştırılmak istenen gençlerin 
yaşadığı ve yaşayacağı ızdırabı görerek gözyaşı döken
bir
şefkat kahramanının
(Bediüzzaman´ın) hassas ruhuna tercüman olan berrak bir aynadır.
 
Sizleri Risale-i Nur'un huzur verici ve rahatlatıcı dünyasına davet ederken ,
Müellifi merhum Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.

 Risale-i Nur
How should we read?


Risale-i Nur,​
Curiosityla Reading.
( Lemas - 376 )


Risale-i Nur,​
Repeatedly to read.
   ( Rays - 549 )


Risale-i Nur,​
Newspaper likereaddestroy   
( Letter - 42 )​


Risale-i Nur,​
Attentionshould read with.
( Letter - 493 )

of Risale-i Nur,​
entire corpusreading the.
   ( Rays - 550 )


of Risale-i Nur,​
His treatises serious to read.
   ( Barla Lahika - 142 )


Risale-i Nur,​
Spiritual Pleasurereading with.
   ( Barla Lahika - 208 )


Risale-i Nur,​
With love to read.
( Barla Lahika - 217 )


Risale-i Nur,​
Eachday contemplationreading with.
(Kastamonu Lahika - 31)


Risale-i Nur,​
Slowslow to read.
(Emirdağ Lahika - 65)


Risale-i Nur,​
Teenni Andattentionreading with.
  ( T. Hayat - 319 )


Risale-i Nur,​
 persistence Andloyaltyto read with.
( T. Hayat - 689 )


Risale-i Nur,​
Pleasure-Ispiritual reading with. 
( Barla Lahika - 91 )


Risale-i Nur,​
opinion by and
discussion reading by

( Rays - 314 )


Risale-i Nur,​
PersistenceAndcontinuela and
pure intentionreading with ane.

   ( T. Hayat - 547 )


Risale-i Nur,​
Read andthe longing onesofenthusiasmni
reading with stimulation.

( Rays - 517 )


Risale-i Nur,​
Once reading is enoughnot,
all be with youalways to read.

( Barla Lahika - 51 )


of Risale-i Nur,​
If I read each one a hundred times,
for the hundred and first timelike you never read it,
with great spiritual pleasure
Even my reading is a witness to its height.
 
( Barla Lahika - 91 )


You areRisale-i NurWhile inviting you to the peaceful and relaxing world of
Author is deceasedBediüzzaman We remember Said Nursi with mercy and gratitude.
 

Unsere Schwesterseiten /Our Sister Sites    :         https://www.ailegitimi.com/        https://www.tekvandoakademisi.com/

Risale-i Nur

Risale-i Nur

bottom of page