top of page
215726.jpg

Kur'ân'daki anâsır-ı esasiye ve Kur'ân'ın takip ettiği maksatlar
tevhid,
nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür.
( İ. İ'caz s. 12 )

Risale-i Nur nedir
ve
nasıl okumalıyız ?

Risale-i Nur nedir ?

Risale-i Nur,​
Kur'an'ı bu asrın idrakine uygun
ve ikna edici bir
üslupla izah ve ispat eden
 ve vehbi olarak,
ilhamen kaleme 
alınmış
6000 küsur sayfalık
bir Kur´an tefsiridir.
 

Risale-i Nur,
Tevhid ile Allah'ı tanıyıp
 tahkiki imana erişmek isteyenleri,
tefekkür ile marifetullah ve muhabbetullah'a eriştirip,
lezzet-i ruhaniye'yi
yakalamaya bir vesiledir.

 

Risale-i Nur,
Nübüvveti, bilhassa
Sünnet-i Seniyye'yi
hoş bir seda ile nazarlara sunarak,

Asr-ı Saadet iklimlerinin
manevi güzelliklerini yaşamaya

bir vesiledir.


Risale-i Nur,
Haşr-i imani ile ölümü sevdirip,
haşrin bir timsalini dünyada göstererek,
insanlara ahiret havasının
nurani atmosferini teneffüs ettiren
bir penceredir.
 

Risale-i Nur,
coşkun bir his dünyasının girdabında bocalayan ve adaletli olmak isteyen gençler için bir can simididir.

Risale-i Nur,
hayatın sillesini yiyip,
ümitsizliğe düşen biçarelere
,
ibadetleri sevdirerek yaralı kalplerini  teselli ve tedavi eden bir hekimdir.
 
Risale-i Nur,
bu asrı fırtınalarıyla sarsan
cereyanlar karşısında,

 gençlere gerçek huzur ve saadetin
yolunu açan 
bir anahtardır.
 

Risale-i Nur,
hayatın değişmeyen gerçeklerini
tatlı ve ikna edici bir üslupla
nazarlara sunup, 
tereddütleri ortadan kaldıran 
bir saadet rehberidir.
 

Risale-i Nur,
bir yol ayrımında bulunan gençleri,
imanın aydınlığına çağıran
bir yol göstericisidir.
 

Risale-i Nur,
günümüzde dikkatleri dağıtıp,
dünyevi sıkıntıların
verdiği boğucu havadan 

dertlileri kurtaran bir devadır.
 

Risale-i Nur,
gaflet perdesini kalınlaştırarak,
buhranlara yol açan
hastalar için 
bir şifadır.
 

Risale-i Nur,
imanı kazanmanın anahtarını 
veren bir eserdir.

Risale-i Nur,
gençleri manevi tehlikelerden koruyan elmas bir kılınçtır
 

Risale-i Nur,
hem aklı, hem kalbi doyuran
bir eserdir.

 

Risale-i Nur,
''Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet,
yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur"
hakikatını izah ve ispat eden bir mürşittir.

  
Risale-i Nur,
hayatın manasından uzaklaştırılmak istenen gençlerin 
yaşadığı ve yaşayacağı ızdırabı görerek gözyaşı döken
bir
şefkat kahramanının
(Bediüzzaman´ın) hassas ruhuna tercüman olan berrak bir aynadır.
 
Sizleri Risale-i Nur'un huzur verici ve rahatlatıcı dünyasına davet ederken ,
Müellifi merhum Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.

 Risale-i Nur’u
nasıl okumalıyız ?


Risale-i Nur'u,​
Merakla Okumak.
( Lemalar - 376 )


Risale-i Nur'u,​
Defalarca okumak.
   ( Şualar - 549 )


Risale-i Nur'u,​
Gazete gibi okumayın.   
( Mektubat - 42 )​


Risale-i Nur'u,​
Dikkatle okumalı.
( Mektubat - 493 )

Risale-i Nur'un,​
Bütün külliyatını okumak.
   ( Şualar - 550 )


Risale-i Nur'un,​
Risalelerini ciddi okumak.
   ( Barla Lahikası - 142 )


Risale-i Nur'u,​
Zevk-i Ruhani ile okumak.
   ( Barla Lahikası - 208 )


Risale-i Nur'u,​
Aşk ile okumak.
( Barla Lahikası - 217 )


Risale-i Nur'u,​
Hergün tefekkürle okumak.
( Kastamonu Lahikası - 31)


Risale-i Nur'u,​
Yavaş yavaş okumak.
( Emirdağ Lahikası - 65 )


Risale-i Nur'u,​
Teenni ve dikkatle okumak.
  ( T. Hayat - 319 )


Risale-i Nur'u,​
 sebat ve sadakatla okumak.
( T. Hayat - 689 )


Risale-i Nur'u,​
Zevk-i manevi ile okumak. 
( Barla Lahikası - 91 )


Risale-i Nur'u,​
Mütalaa ederek ve
müzakere ederek okuma

( Şualar - 314 )


Risale-i Nur'u,​
Sebat ve devamla ve
niyet-i halisane ile okumak.

   ( T. Hayat - 547 )


Risale-i Nur'u,​
Okumak ve müştakların hevesini
tahrik ettirerek okumak.

( Şualar - 517 )


Risale-i Nur'u,​
Bir defa okumak kafi değil,
hepsi yanında bulunup daima okumak.

( Barla Lahikası - 51 )


Risale-i Nur'un,​
Her birini yüz defa okusam,
yüzbirinci defa hiç okumamış gibi,
büyük bir zevk-i manevi ile
okumam dahi yüksekliğine şahittir
 
( Barla Lahikası - 91 )


Sizleri Risale-i Nur'un huzur verici ve rahatlatıcı dünyasına davet ederken ,
Müellifi merhum Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.
 

Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.ailegitimi.com/        https://www.tekvandoakademisi.com/

Risale-i Nur

Risale-i Nur

bottom of page